1397-05-27

بیمه آسانسور مجتمع های مسکونی

بیمه آسانسور مجتمع های مسکونی در قبال استفاده کنندگان

‌‌‌‌
‌معرفی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

بیمه مسئولیت بیمه گذار را در قبال خسارت های جانی و مالی ناشی از غفلت قصور اشتباه در نصب و نگهداری ،آسانسورهای نصب شده یا تحت سرپرستی بیمه گذار ، به استفاده کنندگان وارد گردد و مسئولیت بیمه گذار محرز باشد را پوشش می دهد.
‌‌‌
‌‌‌
‌‌شرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

در بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور با رعایت شرایط بیمه نامه خسارات ذیل جبران می گردد:
هزینه های پزشکی ،جبران غرامات فوت و نقص عضو

‌‌‌‌
موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور،  استثنائات Exclusions  :

برخی از مواردیکه از تعهد این بیمه خارج است:

  ــــ  خسارت ناشی از  تقلب بیمه گذار و عمد وی
   خسارت ناشی از جنگ در تعهد هیچ بیمه ایی نیست
   خسارت ناشی از تخلف قوانین وضع شده

بیمه سامان کد ۵۱۵۹ این افتخار را دارد که به شما عزیزان خدمات آنلاین ارائه نماید.

شما میتوانید بیمه نامه مورد نظر را سفارش داده و فاکتور  بیمه ای خود را دریافت کنید. جهت خرید بیمه نامه کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.