استخدام بیمه سامان

نوع استخدام و همکاری خود را انتخاب نمایید و فرم مربوطه را به دقت پر کنید. و منتظره تماس کارشناسان ما باشید.

بدیهیست به فرم های ناقص پاسخی داده نخواهد شد.

۱- درخواست نمایندگی بیمه سامان کلیک کنید.

۲- درخواست استخدام واحد اداری ( دفتری) کلیک کنید.

۳- درخواست بازار یابی و فروش خدمات بیمه گری کلیک کنید.

۴- درخواست همکاری در فروش خدمات سایت سراسر کشور کلیک کنید.