امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1397

بیمه شخص ثالث بیمه سامان

 

 

بیمه شخص ثالث اتومبیل


 
بیمه شخص ثالث

آشنایی با بیمه شخص ثالث اتومبیل

شناخته شده ترین بیمه نزد ما ایرانیان بیمه شخص ثالث اتومبیل است.
هم اکنون بیمه شخص ثالث به دلیل اجباری بودن آن بیش از چهل درصد کل حق بیمه های دریافتی شرکت های بیمه را در ایران به خود اختصاص داده است و هر کس که مالک یا استفاده کننده از اتومبیلی در ایران هست می بایست اقدام به خرید بیمه شخص ثالث برای اتومبیل خود نماید.
بیمه نامه های شخص ثالث در حال حاضر خسارت های مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و همچنین هزینه های فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی وارده به سرنشین (راننده) را تحت پوشش قرار می دهند.
بیمه گذارانی که مایل به خرید این بیمه نامه از شرکت بیمه سامان هستند می توانند یکی از ترکیب های زیر را برای پوشش های بیمه نامه خود انتخاب نمایند.
 پوشش جاني 220 ميليون تومان تا 300 ميليون تومان - قابل تغيير در بازه هاي 10 ميليون توماني
 پوشش مالي 6 ميليون تومان تا 20 ميليون تومان - قابل تغيير در بازه هاي يك ميليون توماني
 همچنین پوشش سرنشین (فوت و نقص عضو راننده) 220 میلیون تومان می باشد.
بیمه نامه شخص ثالث قابلیت پرداخت خسارت های مربوط به ۴ فقره حادثه رانندگی که راننده دارنده بیمه نامه در آن مقصر شناخته شده باشد را دارد که در هر حادثه برگ مربوط به خسارت از بیمه نامه جدا شده و خسارت پرداخت می گردد.
در صورتی که در طول بیمه نامه، خسارتی اتفاق نیافتد، دارنده بیمه شخص ثالث هنگام خرید بیمه نامه جدید مشمول تخفیف خواهد شد.

(جهت ارسال جداول مربوطه و مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.)