بخش ثبت شکایات بیمه سامان

بیمه گذار گرامی شما میتوانید در این بخش از طریق فرم ذیل انتقادات و شکایات خود را نسبت به عملکرد نمایندگان و روند صدور بیمه نامه ثبت کنید.

[weforms id=”2698″]