استخدام کارمند بیمه سامان

وظایف بر اساس سمت و شرح شغل استخدامی قابل تغییر می باشد.

صداقت و درستکاری

توانایی برقراری ارتباط موثر

مسئولیت پذیری، دقت عمل، پشتکار و سخت کوشی

آشنایی با کامپیوتر

گذراندن دوره آموزشی